سلدا

مایع چند منظوره

Article

گاها خیلی از مصرف کنندگان برای مصرف هرگونه مایع چند منظوره سوال میکنند که آیا بایستی پس از مصرف مایع چند منظوره و پاک کردن سطوح آن محل با آب شسته و یا آبکشی شود.؟

جواب این است که اگر از کیفیت و اعتبار و تکنولوژی مایع چند منظوره مصرفی خود مطمئن هستید روی بسیاری از سطوح نیازی به آبکشی ندارید. مگر اینکه آن محصول نا معتبر باشد و به صورت غیر اصولی و غیر علمی حاوی یکی از موارد نظیر حلال , مایع سفید کننده یا بلیچ و اسید و قلیای مضر باشد که در این صورت جهت احتیاط و جلوگیری از آسیب به سطح بهتر است عمل آبکشی انجام شود که هر چند آبکشی خودش سختیهایی دارد و یکی از اهداف استفاده از مایع چند منظوره رهایی از سختی آبکشی است.

فقط در صورتی که از یک مایع چند منظوره استفاده مینمایید در موارد زیر پس از مصرف آبکشی را انجام دهید:

*در محل هایی که در معرض مستقیم نور خورشید قرار دارد و یا ساعاتی را احتمال دارد قرار بگیرد حتما پس از مصرف با یک دستمال خیس اثرات مایع را پاک نموده و با یک دستمال با قدرت جذب عالی آن را خشک نمایید.

*در محل هایی که در تماس با الیاف پارچه و یا لباس است عمل آبکشی باعث محو اثر لکه چند منظوره میشود.

ما در اینجا میتوانیم مایع چند منظوره سلدا را به شما معرفی نمائیم که فاقد هرگونه اسید, قلیا و حلال مضر و یا هرگونه مایع سفید کننده یا بلیچ می باشد.

منبع:تهیه شده توسط واحد R&D سلدا